สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
ที่อยู่ติดต่อ EDC
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด
120/6 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115559025533
โทรศัพท์ 023857117 หรือ 094-4845342 / อีเมล์ training@ecot.or.th

Social media - EDC

Line Official

@675trlmk

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล์
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ