สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
ECOT KNOWLEDGE CENTER
ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์

EKC Youtube Channel

EDC TV Program ประจำวันที่ 2023-05-03 ถึง 2023-05-31
...

Knowledge

รวมคำวินิจฉัย ของประธานศาลอุทธรณ์

รวมคำวินิจฉัย ของประธานศาลอุทธรณ์

รวมคำพิพากษา-แผนกคดีแรงงาน

รวมคำพิพากษา-แผนกคดีแรงงาน

สารบัญเรียงเลขคำพิพากษา

สารบัญเรียงเลขคำพิพากษา

คำพิพากษาศาลฎีกาและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ พ.ศ.2561

คำพิพากษาศาลฎีกาและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ พ.ศ.2561

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2563-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2563-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2563

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2563

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2562-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2562-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2562

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2562

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2565-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2565-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2561-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2561-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2560-1

คำพิพากษาศาลฎีกา คดีแรงงาน 2560-1

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2551

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2551

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2552

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2552

คำพิพากษาศาลฎี ปี 2553

คำพิพากษาศาลฎี ปี 2553

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2554

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2554

คำพิพากษาศาลฎี ปี 2555

คำพิพากษาศาลฎี ปี 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2555

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2551-2556

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงานสัมพันธ์ ปี 2551-2556