สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรฝึกอบรม EDC
หลักสูตรที่น่าสนใจของ EDC
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Jun 2024
วันสิ้นสุด : 21 Jun 2024
สถานที่อบรม : Sino House Phuket Hotel

อบรม จป. และ คปอ. (ภูเก็ต)

เดือนมิถุนายน 2567

จป. หัวหน้างาน
       ll>> 18-19  มิถุนายน 2567

จป.บริหาร
       ll>> 18-19  มิถุนายน 2567

คปอ.
       ll>> 20-21  มิถุนายน 2567

 ณ THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET

ราคา 2,400 บาท/ท่าน
        พิเศษ สำหรับสมาชิกชมรม HR  Phuket (Human Resources Phuket) ลดทันที 100 บาท/ท่าน/หลักสูตร
 
 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
       
- ผู้บริหาร         
       
- ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบทวน

 วิทยากรผู้สอน                         
     
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
     
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร