สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
ECOT KNOWLEDGE CENTER
ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์

HR Tips


108 ค่าชดเชย

108 ค่าชดเชย


107 เอกสารที่ HR ต้องทำ 2

107 เอกสารที่ HR ต้องทำ 2


106 ข้อบังคับการทำงาน และเอกสารที่ HR ต้องทำ 1

106 ข้อบังคับการทำงาน และเอกสารที่ HR ต้องทำ 1


105 การจ่ายค่าล่วงเวลา

105 การจ่ายค่าล่วงเวลา


104 วันลา 2

104 วันลา 2


103 วันลา 1

103 วันลา 1


102 วันหยุดพักผ่อนประจำปี

102 วันหยุดพักผ่อนประจำปี


101 วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดประเพณี

101 วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดประเพณี


100 วันทำงานปกติ

100 วันทำงานปกติ


001 ทักษะที่จำเป็นของ HR

001 ทักษะที่จำเป็นของ HR


000 แนะนำตัว

000 แนะนำตัวเกี่ยวกับ EKC