สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
ผู้รับเหมาโลตัส (Lotus's Safety Passport)
วันที่อบรม : 04 Dec 2023
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ ผ่าน zoom

อบรมผู้รับเหมาโลตัส เดือนธันวาคม 2566 (อบรม 6 ชั่วโมง)

ตารางอบรม Lotus's Safety Passport 

อบรมหลักสูตรละ 6 ชั่วโมง

- หลักสูตร G         วันที่  4 ธ.ค.2566
- หลักสูตร E,EE    วันที่ 12 ธ.ค.2566
- หลักสูตร G         วันที่ 13 ธ.ค.2566
- หลักสูตร S,P      วันที่ 15 ธ.ค.2566
- หลักสูตร G         วันที่ 21 ธ.ค.2566
- หลักสูตร E,EE    วันที่ 22 ธ.ค.2566

หมายเหตุ: ภายหลังการสมัครอบรม ต้องได้รับการตอบรับ/ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
หากไม่ได้รับการตอบรับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 094-7945492 หรือ 02-3857117