สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
ผู้รับเหมาโลตัส (Lotus's Safety Passport)
วันที่อบรม : 07 Dec 2023
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ ผ่าน zoom

อบรมทบทวน (ต่ออายุบัตรโลตัส เซฟตี้ พาสปอร์ต) - Lotus's Safety Passport

Refresh training ประจำเดือนธันวาคม 2566 (อบรมหลักสูตรละ 3 ชั่วโมง)

- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 7 ธ.ค.2566   (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร S,P      วันที่ 7 ธ.ค.2566   (บ่าย)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 8 ธ.ค.2566   (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 19 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 19 ธ.ค.2566  (บ่าย)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 26 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 27 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร S,P      วันที่ 27 ธ.ค.2566  (บ่าย)

หมายเหตุ: ภายหลังการสมัครอบรม ต้องได้รับการตอบรับ/ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
หากไม่ได้รับการตอบรับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 094-7945492 หรือ 02-3857117