สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Aug 2024
สถานที่อบรม : โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)

อบรม จป. และ คปอ. (กรุงเทพและปริมณฑล)

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2567

คปอ.
       ll>> วันที่ 20-21 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 26-27 กันยายน 2567
       ll>> วันที่ 17-18 ตุลาคม 2567

จป.บริหาร
       II>> วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
       II>> วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567

จป. หัวหน้างาน
      II>> วันที่ 26-27 สิงหาคม 2567
      ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
      ll>> วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567

 ณ โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)
(อยู่ระหว่าง MRT ศรีแบริ่ง และ MRT ศรีลาซาล)

ราคา 2,300/ท่าน
        พิเศษ สมัครอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 2,254 บาท/ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม         
         
- ผู้บริหาร
        - ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบวน

วิทยากรผู้สอน                         
         
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
       
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)