สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
วันที่อบรม : 17 Apr 2024
สถานที่อบรม : In-house training ณ สถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผ่านสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2567

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอเรียนเชิญสถานประกอบการจัดอบรม "โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผ่านสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2567"  

📍📍📍 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)

🔴 หัวข้อการอบรม
1. ความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ลูกจ้างควรรู้ จำนวน 3 ชั่วโมง 
2.ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงงาน จำนวน 3 ชั่วโมง 


📌 สถานประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02-3857117 📱 0944845342
📩  training@ecot.or.th
🌏  www.ecot-th.com