สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
วันที่อบรม : 17 Apr 2024
สถานที่อบรม : In-house training ณ สถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2567

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอเรียนเชิญสถานประกอบการ จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2567"  

 📍📍📍 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาการอบรม : 09.00-15.00 น.

🔴 หัวข้อการอบรม

       1. ความรู้ประกันสังคมและเงินทดแทน

       2. การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการทำงาน

       3. การส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม 

📌สถานประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02-3857117 📱 0944845342
📩  training@ecot.or.th
🌏  www.ecot-th.com