สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรฝึกอบรม EDC
หลักสูตรที่น่าสนใจของ EDC
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Aug 2024
วันสิ้นสุด : 31 Oct 2024
สถานที่อบรม : โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)

อบรม จป. และ คปอ. (กรุงเทพและปริมณฑล)

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2567

คปอ.
       ll>> วันที่ 20-21 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 26-27 กันยายน 2567
       ll>> วันที่ 17-18 ตุลาคม 2567

จป.บริหาร
       II>> วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
       II>> วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567

จป. หัวหน้างาน
      II>> วันที่ 26-27 สิงหาคม 2567
      ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
      ll>> วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567

 ณ โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)
(อยู่ระหว่าง MRT ศรีแบริ่ง และ MRT ศรีลาซาล)

ราคา 2,300/ท่าน
        พิเศษ สมัครอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 2,254 บาท/ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม         
         
- ผู้บริหาร
        - ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบวน

วิทยากรผู้สอน                         
         
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
       
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Sep 2024
วันสิ้นสุด : 30 Sep 2024
สถานที่อบรม : THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET

อบรม จป. และ คปอ. (ภูเก็ต)

เดือนกรกฎาคม 2567

จป. หัวหน้างาน
       ll>> 24-25 กรกฎาคม 2567

จป.บริหาร
       ll>> 24-25 กรกฎาคม 2567

คปอ.
       ll>> 26-27 กรกฎาคม 2567

 ณ  THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET

 ราคา 2,400 บาท/ท่าน
        พิเศษ สำหรับสมาชิกชมรม HR  Phuket (Human Resources Phuket) ลดทันที 100 บาท/ท่าน/หลักสูตร

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
       
- ผู้บริหาร         
       
- ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบทวน

 วิทยากรผู้สอน                         
     
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ระยะเวลาอบรม  (Duration)
     
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร