สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
...
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
ECOT พันธมิตรระหว่างประเทศ
ACE
...
10 May 2023
The first woman Secretary General in 103 year MFCCI’s history

In UMFCCI, this term 2022-25 , Rosaline, my dear sister is elected as the first woman Secretaty General in 103 years UMFCCI’s history.

< .. อ่านต่อ ..