สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
...
หมวดข่าวทั่วไป

...
อบรมฟรี หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน มีใบประกาศนียบัตรให้!!

อบรมฟรี!! มีใบประกาศนียบัตรให้!! "หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารงานบ้านและสำนักงาน" กำหนดฝึกอบรมภายในเดือนมีนาคม สถานที่ฝึกอบรม ณ อาคารสุขอนันต์ ต.เทพารั

...
อบรมประกันสังคม ฟรี 2 หัวข้อโครงการ จัดโดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

อบรมประกันสังคม ฟรี 2 หัวข้อโครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565
2.