สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

01

2024 เมษายน

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอต้อนรับคณะ ILO และขอแสดงความยินดีกับคุณ Xiaoyan Qian : Director of ILO DWT/CO Bangkok. Director คนใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

...

01 เมษายน 2024

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอต้อนรับคณะ ILO และขอแสดงความยินดีกับคุณ Xiaoyan Qian : Director of ILO DWT/CO Bangkok. Director คนใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอต้อนรับคณะ ILO และขอแสดงความยินดีกับคุณ Xiaoyan Qian : Director of ILO DWT/CO Bangkok. Director คนใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) ขออวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) นำโดย นางสิริวัน  ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ, นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ, นายอุกฤษณ์  กาญจนเกตุ  ที่ปรึกษาอาวุโส, นายกรชัย แก้วมหาวงศ์ ที่ปรึกษา, นายวชิระ เจริญสาคร ประธานบริษัท สาครเคเบิล จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO ) นำโดย  คุณจิตติมา ศรีสุขนาม : Program Officer, ILO CO – Thailand, คุณ Dong Eung Lee  : Senior Employer Specialist สภาฯ และ ILO ต่างได้ร่วมปรึกษาหารือและทำโครงการร่วมกันมาหลายโครงการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ  และโครงการต่างๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมบทบาทที่เท่าเทียมกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงเพื่อส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างเพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืนของนายจ้าง ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00-11.30 น.ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ ชั้น 2 อาคารสุขอนันต์ สมุทรปราการ

ข่าวสารและกิจกรรม