สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

11

2023 ตุลาคม

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

ECOT & AOTS ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุน(ฟรี)

...

11 ตุลาคม 2023

ECOT & AOTS ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับทุน(ฟรี)

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ด้วยความร่วมมือกับ The association for

Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) )

ประเทศญี่ปุ่น 

หนังสือขอรับสมัครอบรม

เอกสารแนบหนังสือเชิญสมัคร

แบบฟอร์มสมัคร


ข่าวสารและกิจกรรม