สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

18

2023 ตุลาคม

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

Qualifications and Occupational Mapping for the Automotive Sector Workshop

...

18 ตุลาคม 2023

Qualifications and Occupational Mapping for the Automotive Sector Workshop

Qualifications and Docupational Mapping for the Automotive Sector Workshop ในนาม Ecot จัดโดย ILO 
การประชุมเชิงปฏิบัติการได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ห้องประชุม ชั้น 8)

ข่าวสารและกิจกรรม