สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

01

2024 เมษายน

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขอหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานก่อสร้างกึ่งทักษะจากประเทศกัมพูชา

...

01 เมษายน 2024

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขอหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานก่อสร้างกึ่งทักษะจากประเทศกัมพูชา

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยขอเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  และขอหารือแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานก่อสร้างกึ่งทักษะจากประเทศกัมพูชา  
      โดยรองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมต้อนรับนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, นางสิริวัน  ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย , นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ กรรมการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และคณะ
      นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  มอบหมายให้ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยและคณะ โดย นางสาวภัคชนก พัฒนถาบุตร IOM - National Project Officer (PROMISE Programme) , นายเทรุฮิโกะ  เซกิกุชิประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น , นางสาวภาวรินทร์ จันทรเสม รองผู้อำนวยการ JILAF-Thailand , ที่ปรึกษา สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย นำโดย นายอุกฤษณ์  กาญจนเกตุ  ที่ปรึกษาอาวุโส , นายบวรศักย์ กล้าหาญ, นายศิริพงศ์ อินทวดี เข้าร่วมหารือในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค 67 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

ข่าวสารและกิจกรรม

...
สมัครเพื่อขอรับทุน (ฟรี)

ดาวน์โหลดเอกสาร.. อ่านต่อ ..